Hill Steel Oy suunnittelee uudet piirustukset käyttäen SolidWorks 3D -ohjelmaa. Suunnittelussa tuotetaan toteutuksen vaatimukset täyttäen muun muassa hitsaus- ja koneistusjigejä, kiinnittimiä sekä muita tarvittavia mallinnuksia. Lisäksi asiakkaan 2D-piirustukset voidaan mallintaa 3D-muotoon.